Share this

MSLGROUP onderzoek reputatie: 6 inzichten en implicaties

Door: Timen van Haaster, Advisor & Projectmanager

De MSLGROUP Reputation Impact Indicator is een wereldwijd onderzoek onder het algemene publiek, als onderdeel van haar activiteiten rond reputatiemanagement en corporate communicatie. Met het onderzoek verkregen we inzicht in algemene reputatietrends op macroniveau en sectorniveau, waarmee we de basis leggen voor toekomstig onderzoek en inzichten in reputatie.

Het veldonderzoek is uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2014 via een statistisch verantwoorde steekproef onder het algemene publiek in 10 landen onder in totaal 26.467 respondenten. Deze steekproef werd aangevuld met een analyse van content op social media rond 10 geselecteerde bedrijven. Daarbij ging het om bedrijven in de farmaceutische sector, consumentenelektronica, fast-moving consumer goods (FMCG) en internetbedrijven. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot de volgende 6 inzichten en implicaties.

1. Storytelling maakt het verschil

Inzicht:
Bedrijven met een helder gedefinieerd ‘verhaal’ worden gezien als bedrijven met een sterkere reputatie, terwijl bedrijven die weinig uitstralen een zwakkere reputatie hebben. In het onderzoek kwam naar voren dat bedrijven met een goed gedefinieerd verhaal gemiddeld een 43% betere reputatie hadden dan bedrijven die dat niet hadden.

Implicatie:
Het opbouwen van een duidelijk verhaal met positieve associaties in de beleving van je stakeholders is essentieel voor het claimen van je eigen plek als bedrijf. Hierin is storytelling cruciaal: het formuleren van een authentiek en betrokken verhaal.

2. Communicatie differentiëren per sector

Inzicht:
Wat je doelgroepen waarderen en de verwachtingen die zij hebben van een bedrijf, worden in grote mate bepaald door de sector waarin in het bedrijf zich bevindt.

Implicatie:
Management- en communicatieprofessionals moeten begrijpen welke specifieke dynamiek er schuilgaat achter reputatie in hun eigen sector. Er is geen one-size-fits-all oplossing.

3. Gebruik feiten om met de complexe (digitale) wereld om te gaan

Inzicht:
In de digitale wereld waar we ons tegenwoordig in bevinden, is de hoeveelheid data, online meningen en het aantal contactmomenten tussen een bedrijf en een consument geëxplodeerd. Hoe zorg je in deze tijd nog voor betekenisvolle verbindingen?

Implicatie:
Bedrijven moeten input gebruiken die gebaseerd is op feiten om te evalueren welke elementen van hun communicatie de beste en meest positieve uitwerking hebben op hun reputatie. Denk hierbij aan monitoring of social listening.

4. Geen woorden, maar daden

Inzicht:
De manier waarop een bedrijf met haar core business bezig is en omgaat met ethisch verantwoord zakendoen zijn de belangrijkste factoren rond de reputatie van een bedrijf voor het algemene publiek.

Implicatie:
De manier waarop je omgaat met een issue en de perceptie hieromheen van de mate van transparantie en eerlijkheid kan net zo’n grote impact hebben op de reputatie van je bedrijf als het issue zelf.

5. Wereldwijde merken, lokale reputaties

Inzicht:
Merken, bedrijven en organisaties kunnen een wereldwijde aanwezigheid hebben, maar de reputatie die zij hebben kan lokaal enorm verschillen.

Implicatie:
Een wereldwijde strategie voor het opbouwen van je verhaal, merk en marketing betekent niet dat je als bedrijf een wereldwijde aanpak kan nemen als het op reputatie aankomt.

6. De juiste balans vinden

Inzicht:
Reputatie is dynamischer en vloeibaarder dan ooit tevoren; de uitdagingen die dit stelt aan een bedrijf zijn daarmee nog nooit zo groot geweest als nu.

Implicatie:
De druk op bedrijven om het ‘goed te doen’ is enorm. Bedrijven moeten zichzelf daarom bevrijden van het idee dat ze zich moeten richten op maximale reputatie, maar meer gaan voor een optimale reputatie.

Reputatiemanagement in Nederland

Wat betekent dit onderzoek en de inzichten en implicaties daaruit nu voor reputatiemanagement in Nederland? Ondanks dat Nederland niet mee is genomen als land waar onderzoek is gedaan, zijn er toch duidelijke conclusies te trekken. De belangrijkste naar ons idee geldt met name voor internationale bedrijven en organisaties: één strategie of één verhaal voor een wereldwijde reputatie werkt niet. Kijk dus naar culturele verschillen, lokale issues en mogelijkheden en de manier waarop je daarmee omgaat. Neem een van de voorbeelden in het onderzoek van een bank die in India een fantastische reputatie heeft, maar in Zweden helemaal onderaan de lijst te vinden is.

Je kan de MSLGROUP Reputation Impact Indicator hier vinden.

Meer weten over reputatiemanagement en de manier waarop MSLGROUP daarmee omgaat in Nederland? Neem dan contact op met Timen van HaasterErik Martens of Fleur Bello.

Comments

No comment yet, be the first!

Laatste Presentatie

Video