Share this

Reputations - Hoe staat het met de reputatie van Geert-Jan Knoops?

Reputations Logo - Zwart En Blauw

Hoe staat het met de reputatie van Geert-Jan Knoops?
De vooraanstaand strafpleiter doet veel geruchtmakende strafzaken, maar is bij het grote publiek vooral bekend als raadsman van PVV-leider Geert Wilders. Tevens is hij actief als hoogleraar én thrillerschrijver. Hij spreekt voor het eerst over zijn eigen reputatie.

“Er is bij mij een heilige, ethische kern waar niemand aan komt.”

1. Hoe denkt u dat uw stakeholders naar u kijken en u waarderen?
“Ik denk dat dit een ambivalent beeld is. Alle belanghebbenden bij mijn werk weten dat je als advocaat voortdurend moet koorddansen. Je maakt steeds opnieuw afwegingen tot waar je kunt gaan, inhoudelijk en beroepsethisch. Je hoopt dat dit ook zo overkomt bij een breder publiek. Natuurlijk zijn er altijd mensen die denken dat ik zelfs mijn ziel verkoop om een bepaalde cliënt te verdedigen, schuldig of niet. Ingezonden brieven of online reacties bij kranten geven daar regelmatig blijk van. Zoals een briefschrijver die vond dat ik met de verdediging van de heer Wilders meewerk aan het torpederen van een goede rechtsgang. Aanleiding was dat hij onvoldoende respect zou tonen voor de rechtbank. Overigens krijg ik ook positieve reacties, zoals dat ik met de verdediging van de heer Wilders de rechtstaat én samenleving een dienst heb bewezen. Dat ik het debat over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting op een juiste academisch-juridische wijze voer.”

2. Hoe probeert u uw persoonlijke reputatie te beïnvloeden?
“Er is bij mij altijd een heilige, ethische kern waar niemand aan komt, dat is mijn nucleus. Dat is een kern van waarden en normen die je van huis uit hebt meegekregen. Dat is de beste bescherming van mijn persoonlijke reputatie. Aan positieve beïnvloeding doe ik niet, zoals via de media. Ook word ik veelvuldig - maar tevergeefs - benaderd voor een tv-spelletje, een quiz, dictee of reclame. Ik probeer dat wel te doen door een wetenschappelijk dimensie aan mijn werk te geven. Ik ben een man van de inhoud. Vorm en perceptie heb ik niet nodig. Hoe vaak mijn hoofd op tv is, mag nooit leidend zijn voor mijn reputatie. Onze zaken bieden bovendien voldoende free publicity.”

3. In hoeverre zijn uw persoonlijke reputatie en die van uw bedrijf verweven?
“Het kantoor zijn wij en wij zijn het kantoor. Ik kan geen privémening geven zonder dat het ons kantoor raakt.”

4. Wat is in uw ogen de basis van een goede reputatie?
“Zelfrespect. Alles begint bij de eigen waardering voor wie je bent en waar je vandaan komt. Mijn schoonvader zei altijd: je komt op aarde met een lichaam en ziel waar je goed voor moet zorgen, het is je geleend. Doe je dat niet, dan kun je een ander niet helpen.”

5. Kunt u een persoonlijk voorbeeld geven van succesvol reputatiemanagement of -herstel?
“Ik was 23 jaar en had als student aan de Universiteit van Tilburg een origineel commentaar geschreven op een civielrechtelijk arrest van de Hoge Raad. Mijn toenmalig hoogleraar beweerde dat ik het niet zelf had bedacht. Diep gekwetst was ik, mijn goede naam werd in twijfel getrokken. Dat liet ik hem in een boze brief weten. Gelukkig kreeg ik de steun van mijn begeleidend docent en uiteindelijk excuses van de hoogleraar.”

6. Als u één issue of crisis uit uw carrière opnieuw zou mogen managen, welke zou dat zijn? En hoe zou u dat anders aanpakken?
“Dat is een intrigerende vraag en moet ik meteen denken aan een zeer persoonlijk en emotioneel voorval. Mijn moeder overleed in december 2015. Ik was vlak daarvoor op Curaçao voor een belangrijke strafzaak. Elke dag belde ik haar in het ziekenhuis en elke keer meldde ze mij dat het goed met haar ging. Maar bij terugkeer op Schiphol hoorden we dat ze al de laatste sacramenten had gekregen. Ik ben de hele nacht bij haar gebleven en toen is ze overleden. Gelukkig heb ik haar nog wel even gesproken. Deze crisis in mijn persoonlijk leven zou ik heel graag anders hebben willen doen.”

Alex de Vries, reputatiestrateeg MSLGROUP

Deze blog is onderdeel van de serie Hoe staat het met de reputatie van? waarin bekende en vooraanstaande Nederlanders vertellen over het wel en wee rond hun persoonlijke reputatie.

MSL - Reputations - 31

 

Comments

No comment yet, be the first!

Laatste Presentatie

Video