Share this

Reputations - Hoe staat het met de reputatie van Onno Hoes?

Reputations Logo - Zwart En Blauw

Hoe staat het met de reputatie van Onno Hoes? 
De VVD’er trad medio 2015 terug als burgemeester van Maastricht vanwege een vertrouwensbreuk met de gemeenteraad. Aanleiding waren privébeelden van hem gemaakt door PowNews.

“Een lach en een traan liggen dicht bij elkaar. Die erkenning heeft me geholpen.” 


1. Hoe denkt u dat uw stakeholders naar u kijken en u waarderen?
“Mijn openheid wordt altijd gewaardeerd, als professional en als mens. Maar mijn privékant is op een zeker moment te veel in het nieuws gekomen, hetgeen afbreuk deed aan de professionele invulling van mijn job. Dat is voor een publiek bestuurder onhandig. Verwachtingen zijn dan niet meer te managen, met alle gevolgen van dien in de beeldvorming. Hoewel ik ook veel erkenning krijg voor de betrekkelijke isolatie waarin je als publiek bestuurder functioneert; 24 uur per dag klaar staan, levert toch een gemankeerd privéleven op. Dat heeft zijn weerslag op je als mens. Ik heb uiteindelijk veel complimenten gekregen over hoe ik mijn persoonlijke reputatiecrisis heb aangepakt. Veel mensen herkennen dat bij een bekend persoon een lach en een traan dicht bij elkaar liggen. Uiteindelijk heeft die erkenning me erg gesterkt en geholpen.”

2. Hoe probeert u uw persoonlijke reputatie te beïnvloeden?
“Door terug te gaan naar mijn oorspronkelijk maatschappelijk engagement, die ik ook in mijn opvoeding sterk heb meegekregen. Ik wil heel graag iets voor mijn medemens betekenen en dat uitstralen. Ik ben niet voor niets al jong in de politiek gegaan. En als ik lastige of complexe bestuurlijke klussen moet oplossen, dan loop ik daar niet voor weg. Zoals recent mijn advieswerk voor het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) en nu voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de ministeries van Veiligheid en Justitie en VWS inzake beleid voor mensen met verward gedrag.”

3. In hoeverre zijn uw persoonlijke reputatie en die van uw organisatie verweven?
“Tijdens mijn burgemeesterschap in Maastricht, de mooiste baan van Nederland, was dat zoals gezegd zeer verweven. In Maastricht ben je als burgemeester al snel publiek bezit, de rode loper gaat voor je uit. Mensen maken elke dag selfies met je. Je bent echt publiek bezit. Dat ik samen met Albert Verlinde was, was in publicitair opzicht een soort ‘2 halen 1 betalen’, zo was mijn ervaring. De benoeming alleen al was groot landelijk nieuws, doordat ik een afwijkend profiel had voor een burgemeester van Maastricht: lid van de VVD, Joods, homo en geen Limburgse roots. En natuurlijk ook door de belangrijke thema’s die mijn voorgangers in de stad op de nationale agenda hadden gezet, zoals de aanpak van coffeeshops en softdrugstoerisme. Verder hou ik van die stad en zijn lieve mensen. Ik woon er niet voor niets nog steeds met veel plezier. Achteraf vraag ik me natuurlijk af, of die sterke verbondenheid tussen privé en werk wel verstandig was. Onno was Maastricht en andersom. Daar had iemand me tegen moeten beschermen. Professionele intervisie was goed geweest. Het lag ook aan mezelf. Ik stelde me op als sterk en daadkrachtig bestuurder en duldde niemand naast me. Die onderschatting is mijn levensles; ik had me kwetsbaar moeten opstellen. Die les deel ik graag met andere bestuurders. Iedereen heeft een spiegel nodig, zeker bestuurders aan de top.”

4. Wat is in uw ogen de basis van een goede reputatie?
“Dat je altijd kritisch naar jezelf kijkt en zorgt voor een goede persoonlijke balans. Ik heb in Maastricht mijn werk geperfectioneerd, maar privé dacht ik onterecht mijn eigen beschermde wereld te hebben. De ene bestuurder is nu eenmaal kwetsbaarder of gevoeliger dan de ander voor verleidingen zoals drank, drugs, seksualiteit of jaloezie. Als zoiets bekend wordt, heeft het publiek logischerwijs een eigen, subjectief beeld. Een beeld dat kun je moeilijk managen, behalve door eerlijk te zijn. Mijn doel was een goede en gewaardeerde burgemeester zijn. Ik was een burgemeester met een missie en dat is me gelukt, denk ik. Zoals het omlaag brengen van de criminaliteitscijfers in Maastricht. Objectief gezien was ik een goede burgemeester, dat idee sterkt mij.”

5. Kunt u een persoonlijk voorbeeld geven van succesvol reputatiemanagement of -herstel?
“Dan denk ik meteen aan Hans Wiegel. Een authentiek man en groot politicus maar jaren geleden helemaal weggezakt in de VVD door al zijn zure commentaren vanaf de zijlijn. Door zijn talent en veerkracht is hij weer helemaal terug. Dat is mooi om te zien en leerzaam. In algemene zin denk ik wel dat de morele lat voor politici bij persoonlijke reputatieproblemen - waarbij het meestal om vertrouwen en/of integriteit draait – hoger ligt dan bijvoorbeeld voor sporters, acteurs en ook ondernemers. Daarbij hebben de social media veel veranderd. Ze zijn een enorme katalysator bij reputatiediscussies. Je wordt nu sneller publiek afgerekend.”

6. Als u één issue of crisis uit uw carrière opnieuw zou mogen managen, welke zou dat zijn? En hoe zou u dat anders aanpakken?
“Maastricht en dan had er ik nog gezeten! Ik had mijn reputatie beter preventief moeten managen. Ik weet wat ik zeg, want ik had de mooiste baan die er is.”

Alex de Vries, Reputatiestrateeg MSLGROUP

Deze blog is onderdeel van de serie Hoe staat het met de reputatie van? waarin bekende en vooraanstaande Nederlanders vertellen over het wel en wee rond hun persoonlijke reputatie.

 MSL - Reputations - 28

 

Comments

No comment yet, be the first!

Laatste Presentatie

Video