Share this

Ministerie van Economische Zaken

Hoe ontwikkel je samen met je partners een sterk merk met een duidelijke propositie en positionering?

De vraag

Hoe ontwikkel je samen met je partners een sterk merk met een duidelijke propositie en positionering?

Het positioneren van de Nationale Parken als onderdeel van Nationale Parken wereldwijd en als kwalitatief hoogstaand, is een duidelijke en sterke keuze en vraagt om een nieuwe propositie. Als aftrap van dit proces organiseerde MSLGROUP in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het festival ‘Nationale Parken’. Alle stakeholders uit de sectoren natuur, recreatie en de overheid maakten op een inspirerende manier kennis met elkaar. Samen moeten zij van Nationale Parken een sterker merk maken.

De aanpak

MSLGROUP stelde een overkoepelend concept met uithoudingsvermogen voor dat de samenhang creëert tussen alle communicatieactiviteiten binnen het programma en toekomstige bijeenkomsten en activiteiten. Werelds straalde het ambitieuze internationale karakter van het programma uit. Door deze gedachte werden deelnemers vanaf het begin geprikkeld om op andere wijze over Nationale Parken te denken.

Op 17 maart 2016 vond het festival plaats. Een kick-off waarbij stakeholders vooral werden meegenomen om samen na te denken over de toekomst van Nationale Parken in Nederland. De ontwikkelde visie en strategie rondom Nationale Parken werd gecommuniceerd en getoetst onder een brede groep stakeholders aan de hand van break-out sessies. Middels co-creatie werd hieraan een verdere invulling gegeven. Prinses Laurentien verzorgde op het plenaire podium een boeiende discussie met de Raad van Kinderen. MSLGROUP verzorgde een storytelling workshop waarin werd nagedacht over de ‘Why’ van Nationale Parken. Daarnaast bedacht MSLGROUP BrainLab. Een ‘kas’ waarin 12 studenten van verschillende hogescholen/universiteiten samen hebben gewerkt aan een vraagstuk over Nationale Parken.

Related Tags

Het resultaat

348tevreden deelnemers aan het festival
8uur trending topic op Twitter
14partijen ondertekenden samen met de Raad van Kinderen de Nationale Parken Deal.