Share this

Parenco, de papierfabriek in Renkum

Hoe ga je om met je (klagende) omgeving en stakeholders?

Aanleiding
Parenco produceert papier in Renkum: een dorp aan de rand van de Veluwe en aan de oevers van de Oude Rijn. Al 106 jaar is de fabriek beeldbepalend in het dorp. Van oudsher is de regionale economie afhankelijk geweest van het bedrijf, waar nu nog zo’n 300 mensen volcontinu werken. Parenco is een duurzame producent: alle grondstoffen bestaan uit gerecycled papier. Geen gekapte boom komt er bij het productieproces aan te pas. Parenco is een sociaal bedrijf: de cao is meer dan uitstekend, mensen werken er vaak van generatie op generatie. Ver voor de muziek en de troepen uit heeft Parenco al een business model ontwikkeld om gas volledig te vervangen door aardwarmte (geothermie). Toch zijn er spanningen in het pittoreske Renkum.

De vraag
Een (klein) deel van de omwonenden klaagt over geurhinder en uit zich hierover luid in de (social) media. Een ander, groter deel vindt dat ‘die nieuwkomers niet moeten zeuren’. Een zekere escalatie en een tweedeling dreigen.
MSL adviseert Parenco traditioneel over haar cao-communicatie. Toen ‘het gedoe’ over Parenco zich aandiende, hebben we proactief een plan voor omgevingscommunicatie opgesteld en uitgevoerd. Uitgangspunten: iedere klacht moet je serieus nemen, geen emotie met ratio beantwoorden, uitleggen wat je doet en vooral: wat is je verbeterplan om geurhinder tot een absoluut minimum te beperken? De oprichting van een Parenco-klankbordgroep was een eerste feit. Onder moderatie door MSL gingen voor- en tegenstanders echt met elkaar in dialoog: luisteren, duiden, doorvragen en vooral niet schreeuwen. Dat heeft prima gewerkt. Na de zomer staat een volgende bijeenkomst in de gaten. Een Open Dag voor omwonenden (bijna 2.000 bezoekers) droeg ook bij aan het wederzijds begrip. Daarnaast publiciteit: regionaal, maar ook landelijk op het NOS Journaal, bij BNR Nieuwsradio en in de Volkskrant. De positionering: Parenco is al 106 jaar een goede burger van Renkum en wil dat heel graag blijven.
Dat legt het bedrijf ook uit aan alle relevante politiek-bestuurlijke stakeholders: in Renkum, de provincie Gelderland, bij EZ in Den Haag. Eigen medewerkers zijn daarbij steunzenders en worden in die rol aangemoedigd.

Het resultaat
Parenco staat nu in een proactieve, verbindende communicatiestand. Het is nu zaak deze houding van constant communiceren vast te houden. Dat is een gezamenlijke uitdaging voor Parenco en MSL.

Latest activity from MSLGROUP