Share this

Crisiscommunicatie

Wees waakzaam, wees voorbereid

Over deze discipline

We leven in een radicaal veranderde wereld.

De wereld staat letterlijk 24/7 met elkaar in verbinding, wat haar complexiteit alleen maar vergroot. Iedereen praat met iedereen over iedereen. De media en fora waar dit gebeurt, groeien met de dag. Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Meningen zijn direct zichtbaar en mits relevant, direct trending. Het publiek bepaalt dus in hoge mate de beeldvorming. Het is essentieel te beseffen dat die open verbindingen ook een ‘open’ communicatiecultuur en -structuur van organisaties vragen.

Nog te vaak merken we dat (grote) organisaties en hun leiders denken dat ze via zendende communicatie hun reputatie kunnen managen. Die tijden – als ze al ooit bestonden – behoren definitief tot het verleden.

‘Wees waakzaam, wees voorbereid’, zo luidt het Bijbelse gezegde. Het is waar. Wie voorbereid is op die onverwachte gebeurtenis die het hart van de organisatie kan raken, kan voorkomen dat een calamiteit een crisis wordt.

Problemen oplossen vanuit de ivoren toren en later een toelichting op de aanpak geven, is in onze tijd de garantie voor een perceptiecrisis. De grondvesten gaan erdoor schudden.  Organisaties moeten bereid zijn om direct in dialoog te gaan, keuzes en stappen uit te leggen, verantwoording te tonen. Wie dat niet doet, verliest zijn goede naam en faam. En wie die verliest…

Onze aanpak

MSLGROUP bereidt haar cliënten terdege voor hoe te reageren bij calamiteiten en crisis. Uitgangspunt hierbij is dat interne communicatie ook externe communicatie is, en andersom. Daar mag geen licht tussen zitten. Plannen en scenario’s zijn praktisch.

We trainen senior management in de omgang met de media, met als doel hen in staat te stellen de aanpak van de crisis duidelijk voor het voetlicht te brengen.

We zorgen ervoor dat alle relevante afdelingen en medewerkers kennis met elkaar delen, opdat er eenduidige berichten over naar buiten komen.

We monitoren en duiden 24/7 de (social) media om in kaart te brengen hoe de maatschappij op de crisis reageert, maar ook om de aanpak ervan naar buiten te brengen. Alle communicatie-uitingen zijn op elkaar afgestemd. Alleen zo’n aanpak garandeert behoud van de license to operate.

Regelmatige simulaties zijn belangrijk om te testen of de voorgenomen aanpak werkt en protocollen verder aan te scherpen. MSLGROUP verzorgt deze intensieve trainingen.

We hebben tal van cliënten met succes bijgestaan in tijden van crisis. Het heeft onze overtuiging bevestigd dat wie goed voorbereid is, iedere crisis het hoofd kan bieden.

Wilt u meer weten, of heeft u hulp en advies nodig? Neem contact op met Erik Martens (+316 247 928 37) of Alex de Vries (+316 511 192 05).