Share this

Healthcare

De behoefte aan meer conversatie en betrokkenheid in de gezondheidszorg

Over deze discipline

De gezondheidszorg kenmerkt zich meer dan andere sectoren door een omvangrijk en complex veld van stakeholders met vaak uiteenlopende en tegengestelde belangen. Hoe houdt u als gezondheidsinstelling, belangenorganisatie of farmaceutisch bedrijf grip en regie op uw communicatie? De e-health revolutie heeft de communicatie tussen de patiënt en de arts of de instelling ingrijpend veranderd. Maar is een goed geïnformeerde patiënt ook een juist geïnformeerde patiënt? En slaagt de farmaceutische industrie erin de transitie van pill-centric naar patient-centric te maken?

MSLGROUP adviseert en ondersteunt organisaties in de gezondheidszorg bij het communiceren van het authentieke verhaal van een organisatie of product. Voor verschillende doelgroepen, via alle kanalen en op elk (gewenst) moment. We kennen de gezondheidszorg van binnenuit, we weten wat er speelt en wie er toe doet. Dat maakt ons tot een global healthcare expert die meewerkt aan het bouwen, versterken en beschermen van uw reputatie.

Onze aanpak

Geen enkele andere sector staat zo in de publieke en politieke belangstelling als de gezondheidszorg. Van wetenschappelijke doorbraken tot onbetaalbare zorgkosten: de gezondheidszorg is een veelbesproken onderwerp in de media. Belangrijke spelers zoals de farmaceutische industrie worden geconfronteerd met grote veranderingen in wetgeving, afloop van patenten, bezuinigingen en het communicatiegedrag van patiënten en professionals in de gezondheidszorg. Deze veranderingen vragen om een adequate reactie.

Ook het communicatielandschap in de gezondheidszorg is drastisch veranderd. We leven in the conversation age waar continu informatie wordt gedeeld in communities, op fora en via social media. De Global Healthcare Practice van MSLGROUP heeft de inzichten en de ervaring om de dialoog met professionals en patiënten op een moderne en effectieve manier vorm te geven. Het communicatiegedrag en de wensen van de stakeholders zijn daarbij leidend, het authentieke verhaal van de organisatie of het product zorgt voor de verbinding.

Als creatieve storytellers geeft MSLGROUP het verhaal van de organisatie of het product de relevantie die het nodig heeft richting media, business partners en consumenten. MSLGROUP zoekt daarbij naar de aansluiting met deze doelgroepen, deelt spraakmakende buzz en initieert en faciliteert de juiste conversatie binnen nieuwe of bestaande healthcare communities.

MSLGROUP heeft wereldwijd een schat aan ervaring op het gebied van gezondheidscommunicatie voor ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, belangenorganisaties en samenwerkingsverbanden. Onze experts weten zorgvuldig te navigeren en te opereren in de gezondheidssector.

Wat kunt u van de MSLGROUP verwachten? Wij leggen relaties met de media, realiseren campagnes, verzorgen productintroducties en zetten de social media op een effectieve manier in. Wij adviseren en zijn een klankbord voor senior management, marketing- en productmanagers. We zijn regisseur en hands-on om de marketing en communicatie in goede banen te leiden.