Share this

Public Affairs

Het beïnvloeden van de omgeving

Over deze discipline

Overheidsorganisaties, de politiek in de volle breedte en maatschappelijke druk hebben een grote invloed op de omgeving waarin onze opdrachtgevers opereren. Iedere dag weer moet een organisatie haar license to operate waarmaken, zo niet verdienen. Het is de samenleving die haar deze toekent: via formele politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen, die in toenemende mate worden beïnvloed door maatschappelijk draagvlak.

Public Affairs begint met de erkenning en een onderkenning van die fragiele afhankelijkheid. Door een constante monitoring en weging van meningen, wetsvoorstellen, consultaties, burgerinitiatieven en specifieke lobby’s brengen we het Umfeld van de organisatie in kaart.

Onze aanpak

MSLGROUP beschikt over specifieke monitorinstrumenten die 24/7 de omgeving van de opdrachtgever in kaart brengen. Dat stelt ons in staat om snel en doeltreffend te adviseren en verder te handelen. Om te voorkomen dat een opdrachtgever op iedere gebeurtenis of ontwikkeling wil reageren, hebben wij een tool ontwikkeld die issues weegt op risico, impact en beheersing.

Die analyse-instrumenten stellen ons in staat om snel en effectief te handelen. Timing is immers van het grootste belang bij public affairs. Overigens beperken wij ons werkterrein niet alleen tot Nederland. Via onze internationale MSLGROUP hebben we contacten tot op het hoogste niveau in alle majeure internationale centra van besluitvorming: internationale hoofdsteden, met in het bijzonder Brussel, Washington en Beijing.

Onze adviseurs hebben hun sporen in het politiek-maatschappelijke terrein verdiend en beschikken elk over uitgebreide netwerken, zowel in Nederland als daarbuiten.

MSLGROUP heeft een aantoonbare ervaring op het gebied van:

  • Het ontwikkelen van rationales en onderscheidende boodschappen, afgestemd op het aspiratieniveau van de doelgroep;
  • Het integreren van die rationales en boodschappen in een beïnvloedingsstrategie;
  • Het bouwen van (verrassende) coalities en het initiëren en faciliteren van ontmoetingen met stakeholders om wetgeving te beïnvloeden;
  • Het op een maatschappelijke kalender zetten van issues, producten, technologieën en diensten;
  • Het beschermen van de reputatie in tijden van crisis;
  • Het bevorderen en uiten van opinieleiderschap;
  • Het constant monitoren van het verloop van een issue.