Share this

Reputatiemanagement

Reputatie: de perceptie van het publiek van een bedrijf, organisatie of persoon

Over deze discipline

Door te stellen dat de wereld waarin we leven de afgelopen jaren radicaal veranderd is, trappen we een open deur in. Toch is het goed hierbij bewust stil te staan. Nog te vaak merken we dat (grote) organisaties en hun leiders denken dat ze via zendende communicatie en klassieke kanalen hun reputatie kunnen managen. Die tijden – als ze al ooit bestonden – behoren definitief tot het verleden.

De wereld wordt steeds complexer, doordat iedereen met elkaar in verbinding staat. Iedereen praat met iedereen over iedereen. De kanalen waarop dit gebeurt, groeien sterk in aantal. Geen enkel onderwerp blijft onbesproken. Meningen vliegen je om de oren, en als ze genoeg gewicht dragen worden ze meteen trending. De burger bepaalt dus in hoge mate de beeldvorming. Checks and balances staan uit het lood. Het is van het grootste belang te beseffen dat die open verbindingen ook een ‘open’ communicatiecultuur en -structuur van organisaties vragen.

‘Reputatie’ is de gestolde, collectieve beeldvorming en  waardering van een organisatie, groep of individu. Het is gebaseerd op een constante evaluatie en waardering van prestaties, handelingen en communicatie daarover door ‘stakeholders’. Stakeholders zijn groepen mensen die een (in)direct belang hebben bij een organisatie. Dat kunnen medewerkers, aandeelhouders, klanten, consumenten maar ook bezorgde burgers zijn. Stakeholders kiezen jou uit, niet andersom – zoals veel organisaties nog weleens denken.

Communicatie is niet de enige factor die een reputatie bepaalt, maar wel een heel belangrijke. Communicatie beïnvloedt tot op zekere wijze waarop die stakeholder naar een organisatie, groep of individu kijkt, deze waardeert en zich hierover uitspreekt. Ze richt een organisatie en houdt haar een spiegel voor. Iedere dag. 

Onze aanpak

Vanuit de reason for being van een organisatie, starten we met de bouw en het onderhoud van een reputatiemanagementprogramma. Vanuit deze why volgen vanzelfsprekend de how (waarden en leidende business principes) en de what (het gedrag). Bij elkaar vormen de (beleefde) whyhow & what immers de reputatie van een organisatie.

Voor MSLGROUP is storytelling hét communicatie-instrument om een organisatie, groep of individu te positioneren en zo een onderscheidend profiel te geven. Dat is feitelijk het hart van een reputatiemanagementprogramma. Een authentiek, beleefd en gedragen verhaal maakt veel duidelijk: de verbinding tussen de organisatie en haar buitenwereld, de commercieel toegevoegde waarde van product en dienst. Een écht verhaal raakt heart and soul bij de ontvangende partij.

Storytelling is veel meer dan alleen een mooi verhaal vertellen. Het échte verhaal is een anker voor alle communicatie-uitingen, intern en extern. In tijden van reputatiecrisis doet het dienst als reddingsboei.

Vereisten zijn niet alleen inlevingsvermogen in de wereld van de opdrachtgever, maar vooral een scherpe analyse van het speelveld waarin deze zich beweegt. Ontwikkelingen, trends en issues worden constant in de gaten gehouden. Stakeholder management en public affairs (interactie met het maatschappelijk-politiek-bestuurlijke speelveld) zijn specialismen die essentieel zijn voor een reputatiemanagementprogramma. Dat geldt ook voor mediamanagement.

De opdrachtgever mag een professioneel, gewogen, soms kritisch advies verwachten.