Nu jij weer!

28 mei 2020 -

Strategy Director Alex de Vries over kritiek op crisismanagement in coronatijd.

Begin mei staat Jaap van Dissel, RIVM-directeur en voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) in NRC met een opmerkelijk interviewHet roept de vraag op wat de topwetenschapper wil bereiken met het grotendeels welles-nietes vraaggesprek in crisistijd. Het is voer voor communicatieprofessionals.

Van Dissel is begrijpelijk trots op de dalende bezetting op de corona-IC’s. Verdere versoepelingen van maatregelen dienen zich serieus aan. Hij geeft in de Tweede Kamer en op TV regelmatig uitleg over de OMT-koers. Nederland heeft onmiskenbaar veel aan hem te danken. Toch blijven veel belangrijke vragen onbeantwoord, over testen en mondkapjes bijvoorbeeld. NRC vindt het hoog tijd dat Van Dissel daar eens stevig verantwoording over aflegt.

Zijn even nuchtere als onheilspellende voorspelling ‘Ik denk dat het virus vaak gaat terugkomen’ haalt met gemak de kop. Media zijn meesters in framing en bovendien is dit hard nieuws. Ook de inleiding mag er zijn, waarin Van Dissel als ‘heilig adviseur’ van het kabinet wordt beschreven. De toon is gezet.

Verpleeghuizen

Kritiek op of twijfels over de kabinetsaanpak pareert hij met het gemak van een ervaren politicus. Wetenschappelijke onderbouwing voor de ingrijpende besluiten van afgelopen maanden is er voldoende, volgens Van Dissel. Met weinig empathie gaat hij voorbij aan het verschrikkelijke lot van veel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen. Het ontbreken van wetenschappelijke studies over het grote aantal besmettingen in verpleeghuizen gebruikt hij zonder met de ogen te knipperen als argument voor bewust niet-ingrijpen. ‘We weten nog niet eens wie de infecties de verpleeghuizen binnenbracht. Daar heb ik nog geen studie naar gezien. Dus het is de vraag wat daaraan te voorkomen was.

Waarom we in Nederland niet eerder en meer zijn gaan testen wordt helaas niet duidelijk. Mondkapjes vindt hij schijnveiligheid. „Het gaat om de context. We hebben een anderhalvemetersamenleving. Dan heeft een mondkapje geen meerwaarde. Nu jij weer. Het gaat allemaal om kansen. En hoeveel het gaat toevoegen. Niks dus. En dan is ook nog de vraag of het niet negatief uitwerkt. Dat je half ziek toch maar naar buiten gaat.”

Onhandig

Al met al is het een nogal onhandig en defensief interview met een boodschap dat wij allen vertrouwen moeten hebben in het OMT en niet te veel vragen stellen. Hij gaat volledig voorbij aan gevoelens van onzekerheid die er in de Nederlandse samenleving rond corona leven en een toenemende roep om meer transparantie over genomen of niet genomen besluiten. Van Dissel zijn reactie zal weinig impact hebben op de geloofwaardigheid van de kabinetsaanpak inzake corona. Daarvoor is het vertrouwen in vooral premier Rutte veel te groot. Gelukkig maar. Voor Van Dissel zelf als crisismanager op topniveau is het echter een weinig geloofwaardige en duurzame manier van communiceren.

Lees hier eerdere blogs van Alex de Vries en collega’s van MSL.