Lobby met menselijk gezicht opende deur expats in Ierland

30 oktober 2019 -

De aankomende Brexit kent vele gezichten. De Britse politiek is in een complete chaos veranderd, ondernemers binnen de Europese Unie (EU) bereiden zich voor op het ergste, (internationale) bedrijven vertrekken uit het Verenigd Koninkrijk (VK) en omringende EU-landen doen er alles aan om zichzelf als een interessant alternatief voor het VK te positioneren.

Zo ook Ierland waar veel meer speelt dan alleen het hete hangijzer van de Noord-Ierse back-stop, waarover het VK en de EU na lang soebatten een akkoord hebben bereikt. Onderbelicht in de Brexit-discussie is de belangrijke rol dat toptalent inneemt voor internationale bedrijven. Zo kondigde de Ierse regering eerder dit jaar aan dat partners van hoogopgeleide expats vrije toegang tot de Ierse arbeidsmarkt krijgen. Deze partners dienden tot voor kort een apart werkvisum aan te vragen, om überhaupt te mogen werken. Dit in tegenstelling tot de meeste EU-landen.

Vestigingsklimaat

Met deze nieuwe stap wil Ierland zich nadrukkelijker en beter positioneren als een land met een goed vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven. Goede werkmogelijkheden voor partners zijn een niet te onderschatten variabele bij de keuze van expats om zich in het buitenland te vestigen.

Het Ierse besluit is er niet zonder slag of stoot gekomen. Een goeddoordachte lobbystrategie, waarbij ik namens het bedrijfsleven als adviseur betrokken was, heeft hieraan bijgedragen. De naderende Brexit en de dynamiek ervan hielpen natuurlijk.

Maar ook de beschikbaarheid van de juiste data over het belang van werkmogelijkheden voor partners speelden een belangrijke rol. En we brachten de relevante stakeholders samen: overheid, bedrijfsleven en de partners van de ‘highly skilled’. Last but not least gaven we de expatpartners een ‘gezicht met een verhaal’.

Stamp3

In elke public affairs-campagne moet het einddoel nauwkeurig worden bepaald. Vergroting van werkmogelijkheden voor expatpartners in Ierland stond al langere tijd op het prioriteitenlijstje van veel internationaal opererende bedrijven met een Ierse vestiging. Maar het land was een Europees buitenbeentje met betrekking tot de werkmogelijkheden voor partners. Dit terwijl het voor de expats vanuit het ‘dual careers’ perspectief belangrijk is dat ook hun partner kan werken.

Lobbyen heeft natuurlijk alleen effect als het politieke klimaat er klaar voor is. Onder druk van Brexit wilde Ierland graag het eigen migratiebeleid in lijn brengen met het stimuleren van het vestigingsklimaat. Hoger doel was de reputatie van Ierland verbeteren. Via slim stakeholdermanagement brachten we bedrijven met expats en de Ierse overheid samen. Verder kwam het ons mooi uit dat de partners van expats zich hadden verenigd in een organisatie: Stamp3 (genaamd naar de stempel in hun paspoort). Zij kregen hierdoor een politieke stem, onder meer door goed gebruik te maken van social media.

Top-down, bottom-up

We hebben daarom onze lobby van twee kanten ingezet, top-down en bottom-up. De nadruk op de verbetering van het vestigingsklimaat was ons uitgangspunt. Nogmaals, even belangrijk was het verzamelen van onderzoekdata om deze wens te onderbouwen. Met onze analyse wekten we de aandacht van de betrokken Ierse ambtenaren en creëerden een directe relatie. Het bedrijfsleven werd door ons gemobiliseerd ook een dialoog te starten met alle relevante Ierse ministeries.

Tegelijk ondersteunden wij ‘Stamp3’ bij hun eigen lobbystrategie en de uitvoering ervan, zoals een succesvolle persconferentie in Dublin. Via verschillende mediakanalen is de zaak regelmatig onder publieke aandacht gebracht, zoals via een artikel in de Dublin Inquirer.

Gezicht

Het vruchtbare effect was dat, naast de overheid en het bedrijfsleven, een derde stakeholder een gezicht kreeg: de expats en hun partners. Wij brachten daarmee de menselijke maat in het verhaal, waardoor het ook voor media een interessanter thema werd. We konden in gezamenlijkheid onze ideeën en lobby blijven bundelen.

Het bewijst hoe doorslaggevend een lobby met een ‘gezicht’ is voor de politieke besluitvorming. In tegenstelling tot een lobby hoog over de hoofden van de mensen waar het om gaat. De mix van slim stakeholdermanagement, een goede timing, de juiste data, verhalen en mediakanalen zorgden voor het gewenste resultaat: Ierland staat als vestigingsplaats voor internationaal toptalent beter op de kaart dan ooit.

Michiel van Campen, senior advisor bij MSL en zelfstandig ondernemer