Waarom slimme ondernemers media als serieuze partner zien

11 juli 2019 -

De media zijn niet alleen een onmisbare pijler van onze democratie. Ook een ondernemer kan hen niet negeren. Serieus reputatiemanagement vraagt erom. Media zijn in een vrije samenleving de kritische toetssteen voor hetgeen je als ondernemer belooft, doet of hebt gedaan. Ga die uitdaging aan vanuit het ondernemersbloed.

Toch worstelen veel ondernemers met het stereotype beeld van de media. Veelgehoorde opmerkingen in de boardroom zijn: “onbetrouwbaar, ongenuanceerd, onvoldoende kennis van zaken, niet te regisseren, een te groot risico, voorlopig even niet”. De angst dat media een reputatie kunnen maken en vooral breken is groot. Twee prachtige voorbeelden hiervan zijn oud Unilever-topman Paul Polman over de dividendaffaire en topadvocaat Geert-Jan Knoops over de val van Camiel Eurlings.

Media worden als belangrijke stakeholders en dus influencers maar al te vaak genegeerd. Het aantal bedrijven en organisaties in Nederland dat om wat voor een reden geen serieuze mediarelaties onderhoudt, is groot. Een communicatiestrategie en een mediaplan ontbreken. En daarmee bewijzen ze zichzelf geen dienst. Het is een houding voortkomend uit voorzichtigheid, onbekendheid of slechte ervaringen.

Geloofwaardigheid

De media zijn zelf mede debet aan dit gebrek aan vertrouwen bij ondernemers. De machtsverhoudingen in de mediasector zijn drastisch gewijzigd en businessmodellen staan al tijden zwaar onder druk met alle gevolgen van dien. In combinatie met fake news en de vluchtigheid en hijgerigheid van het nieuws staat de geloofwaardigheid van media dagelijks onder druk.

Een andere reden is dat nieuwe generaties louter via social media hebben leren communiceren. Daardoor neemt ook het aantal journalisten toe dat de eigen mening vermengt met het nieuws. Activistische journalistiek lonkt om de hoek en feiten doen er dan minder toe. Daarmee vervaagt langzaam de professionele grens die journalisten scheidt van betrokken of boze burgers en worden zij partij bij (maatschappelijke) discussies en issues. Als deze trend zich doorzet dan zal het wantrouwen bij ondernemers in onafhankelijke en neutrale media verder toenemen.

Ondertussen zijn journalisten gewoon elke dag op professionele wijze op zoek naar mooie en onderscheidende (achtergrond)verhalen, die zij willen delen met hun lezers, kijkers of luisteraars. Slimme ondernemers profiteren daarvan. MSL Nederland gelooft dan ook heilig in een proactieve aanpak. Dus niet alleen tijdens een issue of crisis als alles onder druk opeens vloeiend wordt.

Eigenbelang

De impact van free publicity (earned media) is bewezen vele malen groter dan een advertentie (payed media). Liever mét dan zónder de media, is ons adagium. Liever je eigen verhaal publiek vertellen dan dat een ander dit doet. Dat is dan meestal niet zoals je het wilt en komt vaak op een onhandig moment. Werk daarom met goede professionals, die weten wat journalisten interessant vinden en goede afspraken met hen maken.

Bedrijven en organisaties met een professioneel communicatiebeleid en goede mediarelaties oefenen direct invloed uit op de beeldvorming rond hun dienstverlening of producten en laden daarmee hun reputatie. Consequent en consistent communiceren met de buitenwereld wekt vertrouwen en draagt bij aan langdurige en goede relaties met alle stakeholders.

Elke ondernemer, of het nou een bestuurder of een dga is, zou het eigen verhaal overal en altijd in de media moeten willen vertellen. Social media horen daar ook bij, in al hun pluriformiteit en emotioneel gedreven opportunisme. Het is een fact of life. In die zin is er een directe noodzaak voor ondernemers om een zakelijke relatie met journalisten te onderhouden vanuit een welbegrepen eigenbelang.