interne communicatie

Interne communicatie bedrijven effectiever vanwege thuiswerken door corona -

De coronacrisis stelt bedrijven dezer maanden voor immense uitdagingen. Een ervan is hoe je je medewerkers goed en eenduidig informeert zodat ze zich betrokken en gewaardeerd voelen. Strategisch communicatiebureau MSL deed hiervoor onderzoek bij een 20-tal toonaangevende organisaties, waaronder KLM, Rabobank, AFM, Adyen en HEMA.

Emoties

Opvallend is dat bij de meerderheid van de organisaties emoties (zorgen, onzekerheden etc.) van medewerkers volmondig worden erkend en prioriteit krijgen bij de interne communicatie. Ook opvallend is dat 50% een dialoog nastreeft en niet alleen wil zenden. Werknemers worden dus als belangrijkste stakeholder gezien en ook zo benaderd ten tijde van de coronacrisis. De communicatieprofessionals passen de message en tone-of-voice aan de actuele situatie, veelal in samenwerking met de HR-afdeling als bewaker van de bedrijfscultuur. De vraag is wel of dit zo blijft als de aandacht bij bedrijven meer en meer verschuift van een gezondheidscrisis naar een economische crisis. Hier geldt de klassieke uitspraak ‘research is often more valueable for the questions it raises than the answers it provides’.

Digitaal

Het overgrote deel van de verantwoordelijke communicatieprofessionals (90%) ervaart dat de communicatie met medewerkers die thuiswerken nu effectiever is. Slechts 30% van de organisaties meet dit ook daadwerkelijk. Belangrijker is dat het organisaties een nieuw, positief perspectief biedt hoe in de toekomst met medewerkers beter kan worden gecommuniceerd. Een van de learnings is dat digitale oplossingen ertoe bijdragen dat medewerkers betrokken blijven, met elkaar en met de organisatie. Dat is een mooie paradox, juist nu veel mensen thuiswerken en elkaar niet ontmoeten op de werkvloer. Uit onze steekproef zou je voorzichtig kunnen concluderen dat de interne communicatie BC (Before Corona) te wensen overliet. Je zou ook kunnen stellen dat dit vooral aantoont dat er een crisis nodig is om de medewerkers beter te bereiken en verbinden.

Obstakels

Dat de interne communicatie dezer dagen effectiever blijkt, betekent niet dat die probleemloos verloopt. Het merendeel van de ondervraagde organisaties benoemt dezelfde obstakels. Hoe krijgt je een heldere en eenduidige crisisboodschap tussen de oren bij je medewerkers? Hoe maak je ingewikkelde materie rond coronamaatregelen (zoals restricties of gezondheidsvoorschriften) begrijpelijk, relevant en actueel? Informatie die ook nog eens voortdurend wijzigt. Duidelijk is wel dat digitale communicatietools ‘here to stay’ zijn, zoals videobellen. 50% van de bekeken organisaties gebruikt dit. E-mail is veruit de meest gebruikte tool voor interne communicatie vanuit het MT en door medewerkers onderling.

Drieluik

Tot slot een paar andere uitkomsten. Bij het overgrote deel van de organisaties is een drieluik van MT, HR en communicatieafdeling betrokken bij de crisiscommunicatie. De HR-afdeling bewaakt in 90% van de gevallen de tone-of-voice en daarmee de bedrijfscultuur. Opvallend is dat bij 2 organisaties de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering bij het MT ligt. Net zoals organisaties met een maatschappelijke misse dagelijks met hun medewerkers communiceren. Een derde doet dat op wekelijkse basis, een derde elke dag. Slechts een paar communiceert alleen ad hoc.