communicatie bij een faillissement

Openheid bij massaontslag -

Ipad NOS artikel TSN Thuiszorg Spannende tijden

TSN Thuiszorg

Intern is extern, over communicatie bij een faillissement

Rond de jaarwisseling 2015/2016 kreeg de thuiszorg in Nederland een forse klap. De grootste nationale aanbieder van hulp bij het huishouden, TSN Thuiszorg, moest faillissement aanvragen. Structureel betaalden gemeenten vergoedingen die onder de kostprijs lagen. Dit als gevolg van het delegeren van het Rijk aan lokaal bestuur van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor veel gemeenten werd de thuiszorg een bezuinigingspost. TSN Thuiszorg legde maandelijks honderdduizenden euro’s toe op het bieden van deze basale vorm van zorg. De surséance van betaling werd enkele maanden later gevolgd door een faillissement. Met een groot sociaal drama als gevolg: ruim 12.000 medewerkers (!) verloren hun baan.

TSN Thuiszorg Hart van Nederland

MSL adviseerde TSN Thuiszorg niet alleen over de externe communicatie, waarbij verantwoordelijkheid en proactiviteit de uitgangspunten waren voor een breed maatschappelijk begrip van de problematiek. De nadruk lag ook op het stroomlijnen van de interne communicatie, het verbinden en betrekken van een honderdtal leidinggevenden en de Ondernemingsraad. Om zo maximaal draagvlak te creëren voor een reddingspoging dan wel een faillissement. Het strategisch communicatie-uitgangspunt was dat ‘intern’ voor ‘extern’ ging; een hele klus gezien de vele TSN Thuiszorg-vestigingen over het hele land.

Toen de kans op een oplossing definitief was verkeken, werden de avond voor dé aankondiging alle leidinggevenden en OR gezamenlijk gebriefd. De boodschap was drieledig: zij hoorden als eerste dat TSN Thuiszorg uitstel van betaling moest aanvragen, dat hun eigen baan hoogstwaarschijnlijk zou komen te vervallen én dat ze een actieve rol speelden in het verspreiden en toelichten van deze onheilsboodschap. Deze operatie vergde flexibiliteit van geest en betrokkenheid en kon alleen slagen vanwege de hechte bedrijfscultuur en openheid. De neiging om zich op social media te uiten, onderdrukte men collectief. Het nieuws brak niet voortijdig.

Het resultaat

De dag zelf brachten alle nieuwsmedia TSN Thuiszorg, de journaals openden ermee. Maar voordat de hausse aan publiciteit losbarstte, waren alle medewerkers op de hoogte: ook degenen die ziek of op vakantie waren. Niemand hoefde het nieuws vanuit de media te vernemen en medewerkers konden hun cliënten meteen goed informeren over de gevolgen. Het proces van communiceren verliep dan ook vlekkeloos. Het was een klassiek voorbeeld van ‘operatie geslaagd, patiënt overleden’.

3-delige boodschap naar medewerkers
1 oplossing voor medewerkers
43+ Miljoen online bereik
6+ miljoen offline bereik