Reputatiemanagement & media -

Veel bestuurders van bedrijven worstelen met het stereotype beeld van de media. Een beeld dat ze overigens zelf maar al te vaak in stand houden. Veel gehoorde opmerkingen in de boardroom zijn: onbetrouwbaar, ongenuanceerd, onvoldoende kennis van zaken, niet te regisseren, een te groot risico of voorlopig even niet.

Natuurlijk zijn er veel ondernemingen die hun externe communicatie en mediarelaties professioneel op orde hebben. En dat zijn niet alleen de grote corporates of beursgenoteerde ondernemingen. Daarmee oefenen ze direct invloed uit op de beeldvorming rond hun dienstverlening of producten en laden daarmee hun reputatie. Consequent en consistent communiceren met de buitenwereld wekt vertrouwen en draagt bij aan langdurige en goede relaties met stakeholders. Zonder al te veel moeite creëert een onderneming zo zijn eigen ambassadeurs, het eigen personeel niet te vergeten natuurlijk.

UITDAGINGEN MEDIA

Toch worden media als belangrijke stakeholders en dus influencers vaak genegeerd. Het aantal grotere bedrijven in Nederland dat geen serieuze mediarelaties onderhoudt, is veruit in de meerderheid. Een communicatievisie en een mediastrategie ontbreken. En daarmee bewijzen ze zichzelf geen dienst. Het is een houding voortkomend uit angst en onbekendheid met media. De angst dat media hun reputatie kunnen maken of breken.

Media hebben zelf ook zo hun uitdagingen. De machtsverhoudingen in de mediasector zijn drastisch gewijzigd mede doordat het businessmodel zwaar onder druk staat. In combinatie met toenemende verspreiding van ‘fake news’ en vluchtigheid/hijgerigheid van het nieuws staat de geloofwaardigheid van media toenemend onder grote druk.

 

SOCIAL MEDIA

Een ander belangrijke bedreiging vloeit voort uit de nieuwe generaties die louter via social media hebben leren communiceren. Het aantal journalisten neemt toe dat bewust of onbewust hun eigen mening vermengen met het nieuws dat zij verslaan. De eigen mening lijkt vaak een doel op zich; permanente activistische journalistiek lonkt om de hoek en feiten doen er dan steeds minder toe. Daarmee vervaagt langzaam de professionele grens die journalisten scheidt van betrokken of boze burgers en worden zij partij bij maatschappelijke discussies en issues. Als deze trend zich doorzet dan zal, zeker bij ondernemers, het wantrouwen in onafhankelijke en neutrale media toenemen.

Feit is dat journalisten elke dag op zoek zijn naar mooie en onderscheidende (achtergrond)verhalen die zij willen delen met hun lezers of luisteraars. Daar kunnen en moeten ondernemers van profiteren. MSL Nederland gelooft dan ook heilig in een proactieve aanpak en niet alleen tijdens een issue of crisis als alles onder druk vloeiend wordt.