Smurfit Kappa Parenco omgevingscommunicatie

Smurfit Kappa Parenco -

Smurfit Kappa Parenco omgevingscommunicatie

Smurfit Kappa Parenco

Aan de oever van de Nederrijn in het Gelderse Renkum produceert Parenco als sinds 1912 papier. Gemeente en gemeenschap Renkum en de papierfabrikant zijn traditioneel economisch en sociaal-maatschappelijk nauw met elkaar verbonden.
Sinds eind 2016 ontvangt de papierfabriek klachten over zijn productie. Reden was de heringebruikname van de tweede papierlijn die tijdens de financiele crisis gedurende zeven jaar stillag. Daar produceert het bedrijf tegenwoordig verpakkingspapier, een halffabrikaat voor de productie van golfkarton.
Dat nieuwe product is de bron van de klachten. Een aantal omwonenden ervaart geur- en geluidsoverlast en trillingen. In 2017 hebben zij zich georganiseerd in een activistisch bewonerscomite. Via de (social) media ontstond zo al snel een vertekend beeld dat heel Renkum tegen de papierfabriek was en Parenco zich doof toonde voor de klachten; onterecht.

Smurfit Kappa Parenco omgevingscommunicatie

Openheid voorop
De papierfabriek schakelde MSL in voor advies en ondersteuning om evenwicht in de beeldvorming aan te brengen door het eigen verhaal feitelijk onderbouwd, maar met erkenning van de emoties te verspreiden. Gezamenlijk omarmden we een strategie om de vele inspanningen proactief duidelijk te maken aan alle directbetrokkenen, om die vervolgens uit te voeren. Dit resulteerde onder meer in de oprichting van een klankbordgroep, waarin ook de kritikasters vertegenwoordigd zijn. In het besef dat je het hartgrondig met elkaar oneens mag zijn, deelde Parenco de aanpak om de overlast(beleving) tot een minimum te beperken. Gemeente- en provinciebestuur kregen eenzelfde verhaal te horen. Ook met hen zijn de lijntjes kort. Op basis van een 24-uurs alert reageert Parenco direct op iedere klacht. De directie is constant beschikbaar voor uitleg en toelichting, ook aan nationale media.

Smurfit Kappa
Sinds mei 2018 maakt Parenco deel uit van het multinationale Smurfit Kappa-concern: ook een belangrijke mijlpaal in de communicatie. Het concern zet al haar technologie in om het productieproces van de tweede lijn zo stabiel mogelijk te krijgen. Daarmee gaan forse investeringen gepaard. De eerste resultaten zijn tastbaar. In de communicatie nuanceert Smurfit Kappa te optimistische verwachtingen door te blijven benadrukken dat een duurzame oplossing een kwestie van de lange adem is. Elke mijlpaal en investering communiceert het bedrijf, zoals het ook iedere klacht (terecht of onterecht) serieus blijft nemen. Door deze inlevende houding is de toon van het ooit zo verhitte debat nu gematigd en feitelijk en de onderlinge relatie genormaliseerd.

18+ miljoen bereik in de landelijke media
2+ miljoen bereik in de regionale media
24-uur alerts